​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

تفکر دموکراتیک با رسانه

میزان آزادی‌های فردی و اجتماعی یک کشور را با نگاه به وضعیت رسانه‌های آن کشور می‌توان سنجید. 

▪️وجود رسانه در هر جامعه‌ به خودی خود نشان دهنده تمایل آن جامعه به دموکراسی‌خواهی‌ است، چون ذات این شاخه از علوم اجتماعی و ارتباطات به کثرت‌گرایی، دگراندیشی، انبساطی، خردورزی و به روزرسانی‌گرایش دارد.

▪️اطلاع‌رسانی درست، به موقع و به جا می‌تواند مردم را به نسبت اتفاقات و مسائل جامعه باخبر کرده و مردم را از حق اولیه خود یعنی حق دانستن، برخوردار کند. 

▪️رسانه‌های آزاد در جامعه دمکرات مجال ترویج تفکر بسته و انقباضی را نمی‌دهد و جامعه را درسطح بالایی از رشد وآگاهی نگه می‌دارد و حتی ضامن آن است.

▪️اعتقاد براین است باورپذیری افراد به نسبت پیش نیازهای تفکر دموکراتیک، از درون فرد شکل می‌گیرد و منجر به رفتار بیرونی می‌شود. 

▪️ابزارهایی چون رسانه جمعی در این تاثیرگذاری نقش بسزایی دارند و عاملی بازدارنده برای رفتارهای غیردموکراتیک است. 

▪️لازم است گفته شود؛ ماهیت و رسالت رسانه در جوامع دموکراتیک و غیر دموکراتیک با اندک تفاوت‌هایی شبیه به هم‌اند. تنها تفاوت آنها در میزان تاثیرگذاری و راستی‌آزمایی ست. 

▪️رسانه درجامعه توسعه یافته به نسبت جوامع دیگر از آزادی‌ بیشتری برخوردار است و نقش رسانه دراین جوامع پر رنگ‌تر است و تقریبا در همه امور مربوط به تصمیم‌گیری‌های خُرد و کلان جامعه نظارت دارد.

▪️درجوامع غیر دموکراتیک رسانه در اولین گام نگران حفظ و بقای خود است و به مراتب کمتر می‌تواند عرض اندام کند. 

▪️چنانچه در یک کشور، رسانه‌های جمعی از طریق آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی بتوانند به وظایف خود به نحو احسن عمل کند، موجب شعور اجتماعی در سطح بالایی در جامعه می‌شود که تمرین مناسبی برای دموکراسی خواهی است. 

▪️یکی از کارکردهای رسانه باورمند کردن جامعه است تا آن نیاز و انگیزه‌ی لازم را برای هر نوع تفکری به دموکراسی‌خواهی به وجود بیاورد. 

▪️در جوامع بسته غیردموکراتیک، مطالبه‌گری رسانه بشدت تعدیل می‌یابد و در بهترین حالت فقط تن به ادامه حیات به هر شکل ممکن می‌دهد، که موجب می‌شود اهداف و رسالت آن به بنگاه اقتصادی و دلالی تغییر مسیر دهد.

▪️تعدیل در مطالبه‌گری رسانه نه تنها نمی‌تواند به تفکر دموکراتیک کمک کند، بلکه کارکردش را به عنوان ابزار و نشانه جامعه دموکرات از دست می‌دهد و تبدیل به ابزاری برای تحمیق کردن افراد جامعه می‌شود. 

▪️اما چه رسانه‌ای می‌تواند به شعور اجتماعی و رشد تفکر انسان‎ها کمک کند؟ و ضامن دستاوردها و تلاش جامعه برای دست یابی به دموکراسی باشد؟ آیا رسانه‌ای که هیچ مخاطبی ندارد، می‌تواند چنین کارکردی داشته باشد؟

▪️این سئوال‌ها و سئوال‌های دیگر از این دست را می‌توان با رصد و نگاه به وضعیت سایت‌ پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها و پیشخوان روزنامه فروشی‌ها پیدا کرد.

ماهنامه مدیریت ارتباطات