​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

خط تحلیلی و رسانه ای قره باغ

 با توجه به اوج گیری درگیری های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و ضرورت اتخاذ مواضع مشترک از سوی رسانه های کشور ذیلا محورهای که ضرورت دارد مورد تاکید قرار بگیرد اعلام می شود:

 منطقه قره باغ از لحاظ سرزمینی متعلق به اذربایجان است اما هم در دل ارمنستان قرار دارد و هم اکثریت ساکنان ان ارمنی هستند و هیچ راه حلی غیر از مذاکره و توافق میان اذربایجان و ارمنستان برای رفع این بحران کهنه ندارد و به طورقطع تداون جنگ نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به وخامت وضعیت کمک می کند. 

این منطقه تبدیل به محل مناقشه و زورازمایی بازیگران خارجی شده و منافع مردم اذربایجان و ارمنستان قربانی این رقابتها شده است.

 گروه مینسک(امریکا،روسیه،فرانسه) سه دهه است که نتوانسته اند و یا نخواسته اند این مشکل را حل کنند و ناکارامدی خود را نشان داده اند و ضرورتی بر تداوم محوریت این گروه در مدیریت بحران نیست. 

 اخباری دلالت بر این دارد که با هدایت برخی سرویسهای اطلاعاتی خارجی و باهدف ناامن سازی این منطقه طرح انتقال جنگجویان تروریست خارجی از جمله جبهه النصره و پ ک ک  به این منطقه در حال پیگیری است که هدف اصلی آن با توجه به کاهش درگیری در سوریه،انتقال میدان درگیریها به این منطقه است.

 رژیم صهیونیستی با ایجاد یک رقابت کاذب و هدفمند میان اذربایجان و ارمنستان برای افزایش تقرب هردو طرف منازعه به این رژیم جعلی و فروش تسلیحات، بالاترین نقش را در ایجاد این درگیری و دامن زدن به ان با هدف بی ثبات سازی در جوار مرز ایران را دارد. این روند از اثار اولیه برقراری روابط دیپلماتیک این دو کشور با این رژیم است. 

لازم است در یک ترکیب ۳+۳ (ایران،روسیه،ترکیه به عنوان سه همسایه قفقاز با سه کشور قفقاز اذربایجان،ارمنستان،گرجستان) سازوکار میانجیگری برای برقراری فوری آتش بس و مذاکرات ایجاد و به صورت فعال پیگیری شود

 لازم است نسبت به تولید و بازنشر هرگونه خبر و تصویری که نشان دهنده حمایت ایران از هریک از طرفین منازعه باشد و همچنین ضریب دادن به تجمعات داخل کشور جداً خودداری شود.