​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

رسانه های آذربایجان و ترکیه...

از ماه ها قبل انگار رسانه های ترکیه خبر داشتند که قراره در قره باغ اتفاقاتی رخ بدهد؛ یواش یواش در طی چند ماه تمرکز خودشون رو روی ایران و بحث محدودیت کشور ایران به قومیت ها تمرکز کرده بودند

تا اینکه اتفاقات قره باغ رخ داد و رسانه های ترکیه و آذربایجان همزمان چهره پلید خودشون رو نشان دادند

برداشت من از رصد یک ماهه اخیر این رسانه ها این بود که این ها انتظار داشتند که با اتفاقات قره باغ، گسست قومیتی در ایران رو با توجه به پیاده نظام هاشون اجرا کنند

البته دولت الهام علیف در این حد شعور رسانه ایی نداره، اصلا رسانه تاثیر گذار خاصی نداره و خیلی واضح هست که این برنامه یهود در بخش رسانه ها هست که اولین محصول رو از جنگ قره باغ برداشت کند که تا این لحظه نتوانسته به هدف کثیف خودش برسد

ولی در این میان رسانه های ترکیه که به شدت اشراف میت رو دارند در برنامه یهود سنگ تمام گذاشتند؛ از گزارش های دو پهلو، خبرهای دروغ و اخبار شبهه افکن که فقط و فقط تحریک گسست قومیتی هست

واقعیت این است که ما برای تک رسانه های ترکیه رسانه ایی در خور توجه برای پاتک نداریم و همیشه به امیدوارم گفتن اکتفا کردیم ولی نکته مهم اینکه این بحث تحریک قومیت ها چیزی نیست که شوخی بردار باشد

در تحلیل اصلی که در pin کانال هست هم گفته ام؛ قلب ما با مردم آواره قره باغ هست نه با کسانی مثل اردوغان و الهام علیف و این بحث به الان و بحث جنگ چند روزه محدود نمیشه؛ اردوغان دستش به خون شهدای مدافع حرم ما آلوده هست و این ننگ هیچوقت پاک نمیشود و الهام علیف نیز دستش همانند پدرش به خون مردمان مظلوم قره باغ که صدها مورد بوده که این دیکتاتورها مانع قتل عام آذری ها نشده اند و قره باغ رو همیشه بهانه اتحاد حول خود نگه داشته اند

اتفاقات مهمی در مرزهای ما داره رخ میده که امیدوارم جمهوری اسلامی ایران این اتفاق رو به نحو احسن مدیریت کند و این بهانه ای نشود برای ادمین های مزدوری که این اتفاقات رو بهانه کنند تا هر ناسزایی که دلشان خواست به آذری ها بدهند چون دقیقا این میشود همان برنامه یهود که نیتش رو دارد و اینها پیاده نظام پیشقراول یهود در ایران هستند

انقلابی که بخاطر یک وجب خاکش هزاران خون شهید ریخته شده است که این گسست ها رخ ندهد باید حواسش برای قلع و قلم این جماعت تفرقه افکن بیش از این جمع باشد که انشالله بزودی خبر این اتفاق در همین کانال منتشر خواهد شد...

دکتر اسماعیل احمدی