​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

گفت و گوی کریستین امانپور با الیوت آبرامز ، نماینده ویژه دولت امریکا در امور ایران


امانپور: رئیس جمهور #ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی خود در سال های 2015 و 2016 به مردم آمریکا قول داد از برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام ) - توافق هسته ای ایران - خارج خواهد شد و توافق بهتری را به ارمغان خواهد آورد. توافق بهتر اتفاق نیفتاد و راهبرد «فشار حداکثری» رئیس جمهور نیز به نتیجه مطلوب که همانا کشاندن ایران پای میز گفت و گو بود، نرسید. این راهبرد را چگونه قضاوت می کنید و آیا فکر می کنید اگر رئیس جمهور برای دور دوم برگزیده شود یا اگر جو #بایدن به ریاست جمهوری برسد، نیاز است مشی یا روش متفاوتی با ایران در پیش گرفته شود؟ 

الیوت : فکر نمی کنم. به نظر پویش فشار حداکثری پیامدهای چشمگیری در ایران بر جا گذاشته است. وضعیت صادرات نفت این کشور، اوضاع اقتصادی شان، پول رایج ایران - ریال - هیچ ارزشی ندارد؛ فکر نمی کنم بتوانند چهار سال دیگر در چنین شرایطی دوام بیاورند. از این رو اگر رئیس جمهور برای دور دوم برگزیده شود یا اگر دولت بایدن روی کار بیاید - که فکر نمی کنم آنقدرها باهوش باشد که به آن برسد - هم اکنون در وضعیتی قرار داریم که ایرانی ها خواهند پذیرفت از آنجا که نمی توانند چهار سال دیگر چنین شرایطی را تاب بیاورند از این رو آماده خواهند بود (با ما) وارد گفت و گو شوند. فکر می کنم اگر آنها (ایران) آمادگی داشته باشند که شرایط جاری فشار همچنان ادامه داشته باشد آنگاه پویش فشار حداکثری به هدفش خواهد رسید. 

امانپور : شما می گویید ایرانی ها نمی توانند چهار سال دیگر در چنین شرایطی دوام بیاورند. اما ایران چهار سال فشار حداکثری آمریکا و فشار بین المللی را تحمل کرده و خم به ابرویش نیامده، وزیر امور خارجه ظریف به تازگی در نیویورک در شورای روابط خارجی گفت اگر هدف آمریکا این است که ما را به زانو درآورد، نتوانسته و نخواهد توانست به چنین هدفی برسد. پرسش اینجاست که شما چگونه می خواهید سیاستگذاری خود را پیش ببرید زیرا دولت شما (آمریکا) به تازگی در سازمان ملل منزوی شد و در تلاش برای تمدید تحریم تسلیحاتی و تحریم های بین المللی ضد ایران ناکام ماند. آمریکا منزوی شد؛ هم پیمانان شما پاسخ منفی دادند؛ اگر هم پیمانان با شما همراهی نکنند چگونه می خواهید همین راه را ادامه بدهید؟ 

آبرامز : نخست تحریم های پیشین را دولت اوباما تخفیف داد و 150 میلیارد دلار در اختیار رژیم ایران قرار داد. تحریم های پیشین با آنچه که هم اکنون داریم قابل مقایسه نیست. این را می توان در وضعیت پول رایج ایران، اقتصاد ایران و ناتوانی این کشور در صادرات نفت مشاهده کرد. صادرات نفت ایران 90 تا 95 درصد کاهش یافته است. هرگز چنین فشاری وجود نداشته است. درباره ی به اصطلاح انزوای آمریکا باید بگویم ما بارها نشان داده ایم که وقتی بحث تحریم در میان باشد هیچ موضوعیتی ندارد؛ چیزی که وزرای امور خارجه در سازمان ملل یا هر جای دیگری می گویند هیچ ارزشی ندارد. تصمیم گیری درباره پیروی از تحریم های آمریکا را وزرای امور خارجه تعیین نمی کنند. این تصمیم گیری را 10 تا 15 هزار تن از روسای شرکت ها، بانکداران، وکلای شرکت ها در نهادهای مالی اتخاذ می کنند و با نگاه به تحریم ها می گویند به خطرش نمی ارزد. از این رو فشار هرگز بیشتر از این نبوده است و ما این فشار را در روزها و هفته های آتی افزایش خواهیم داد.
برگرفته از کانال USA Study