​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

رسانه‌های جمعی و تئاتری شدن سیاست

نویسنده: لس بک و همکاران مترجمان: مسعود زمانی مقدم، ایرج حق ندری   ابعاد فرهنگیِ سیاست به ‌همراه دیگر منابعی که کنشگران سیاسی به‌طور گسترده به آن وابسته‌اند (از جمله پول، ارتباطات عمومی، دسترسی به رسانه‌ها یا دسترسی به بروکراسی دولتی) عمل می‌کنند. آن‌هایی که به منابع رسانه‌ای دسترسی بیشتری دارند قادر به انجام کنش‌های مؤثرتری هستند که توجه سیاسی و اجتماعی را جلب می‌کند. بنابراین، ابعاد فرهنگی سیاست دریچه‌ای …
ادامه مطلب

طرح راهبردی دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران در حوزه بازدارندگی

نویسندگان: محمد احدی، محمد شاه محمدی   با گسترش فضای سایبر و وابستگی روزافزون زیرساخت­های کشورها به این فضا و آسیب ­پذیری که آن‌ها در مقابل حملات سایبری دارند، برخورداری از یک طرح راهبردی دفاعی در این حوزه ضرورت می‌یابد و در چنین طرحی، بازدارندگی از اولویت بیشتری برخوردار خواهد بود. پژوهشی حاضر که از نوع کاربردی – توسعه‌ای است، با استفاده از روش­های کمی و کیفی و روش دلفی …
ادامه مطلب

سياستگذاري راهبردي عربستان در روند گسترش ژئوپليتيک بحران خاورميانه

نویسندگان: عباس مصلی نژاد و علی صمدی سياستگذاري راهبردي عربستان تابعي از نقش منطقه اي، ويژگي رهبران سياسي و جهت گيري ساختار نظام بين الملل است. نقش امنيتي عربستان در دوران ملک سلمان را ميتوان ادامه سياست قدرت براي کسب هژموني منطقه اي دانست. چنين رويکردي، ادامه الگوهاي رفتاري عربستان در دوران ملک عبدالله است. به قدرت رسيدن دونالد ترامپ و انعقاد قراردادهاي نظامي آمريکا با عربستان، نقش اين کشور …
ادامه مطلب

ژئوپليتيك انرژي ايران و امنيت انرژي شرق (چين و هند)

نویسندگان: سید یحیی صفوی، حسین مهدیان انرژي به عنوان يك متغير ژئوپليتيك، جايگاه ويژه اي را در بازي هاي قدرتي نظام جهان باز كرده و دسترسي به منابع انرژي براي تمامي سطوح سلسله مراتبي قدرت جهان، اهميتي استراتژيك پيدا كرده است. از اين روي، هر يك از بازيگران نظام جهاني به دنبال تعريفي قابل قبول از جايگاه امنيت انرژي خود در جهان مي باشند. در اين ميان ايران با واقع …
ادامه مطلب

ژئوپليتيک درياي بالتيک و اهميت منطقه اي آن

نویسندگان: زهرا پیشگاهی فرد، حسین عرب   درياي بالتيک كه در شمار درياهاي بسته و نيم بسته طبقه بندي مي شود، که در شمال اروپا واقع شده است. اين دريا در دوران معاصر بويژه در قرن بيستم داراي اهميت ويژه ژئواستراتژيک و ژئوپليتيک در منطقه بوده است. در دوره جنگ سرد يکي از راههاي مهم دسترسي شوروي به آبهاي آزاد جهان بوده و همچنين بخش شمالي جبهه شماره يک استراتژيکي …
ادامه مطلب