​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

هويت يابي شيعيان و ژئوپليتيک نوين خاورميانه

نویسنده: عباس مصلی نژاد جنبش هاي اجتماعي در زمره اصلي ترين عوامل تاثيرگذار بر ژئوپليتيک منطقه اي خاورميانه محسوب مي شوند. چنين تحولاتي را مي توان در فرآيند دگرگوني هاي سياسي بهار 2011 مورد توجه قرار داد. در تحولات خاورميانه، شاهد تغييرات بنيادين در ساختار قدرت، فرآيند سياسي و همچنين شکل بندي هاي ژئوپليتيکي مي باشيم. در اين فرآيند، زمينه براي تغييرات ساختاري، جابجايي قدرت و گسترش بي ثباتي سياسي …
ادامه مطلب

قلمرو سازي گفتماني در ژئوپليتيک

نویسندگان: افضلی رسول، بديعي ازنداهي مرجان، ذكي ياشار، كياني وحيد   قلمرو سازي در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک به عنوان يکي از مباحث پايه اي به شمار مي رود. قلمروسازي، يک ساختار سياسي انسان ساخت است که در پي تقسيم بندي فضا است. قلمرو سازي ذاتا سياسي و يا ماهيتا مشاجره آميز است و بدون تقسيم بي رحمانه فضا به بخش هاي جداگانه و تخصيص انحصاري فضا وجود نداشته است. از …
ادامه مطلب

ژئوپليتيك، يك بررسي فلسفي

نویسنده: محمدرضا حافظ نیا آنچه درباره ژئوپليتيك نوشته و يا گفته مي شود بيش از آن كه ماهيت، موضوع، ابعاد معرفت شناسانه و روش شناسي آن را مشخص كند بيشتر شامل عبارت هاي مبهم، ديدگاه هاي آميخته با اغراض سياسي، توصيف و تعبيرها، كلي گويي ها، اصطلاحات ربطي، جدل هاي ذهني، مونوگرافي هاي توصيفي و نظاير آن است كه اعتبار علمي ژئوپليتيك را مخدوش نموده و مانع از آن مي …
ادامه مطلب

جغرافيا يا ژئوپليتيک IQ

نویسنده: یدالله کریمی پور استاد دانشگاه خوارزمی اين مقاله مروري انتقادي بر مقاله «جغرافياي IQ»، نوشته جري گليد است که در شماره 36 مجله معتبر INTELLIGENCE انتشار يافته است. اما مخاطب اصلي اين نقد در واقع نظريه «IQ و ثروت ملل» از استادان برجسته دانشگاه هاي اولستر بريتانيا و تمپر فنلاند، دکتر لين و دکتر ون هانن است. اين نظريه که از آغاز سده بيست و يک، بيشتر از طريق دو …
ادامه مطلب

تأثیر موقعیت ژئوپلیتیک بر راهبرد ملی (مطالعۀ موردی: جنوب شرق ایران)

تأثیر موقعیت ژئوپلیتیک بر راهبرد ملی (مطالعۀ موردی: جنوب شرق ایران) نویسندگان: مراد کاویانی راد - حسن مالداری   چکیده بخش عمده‌ای از راهبرد ملی کشورها، تابعی از موقعیت ژئوپلیتیک آن‌هاست. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ژئوپلیتیک درون‌مایه‌ای اقتصادی شد. از این‌رو، کدهای ژئوپلیتیک کشورها ناگزیر از همراهی با تحولات اقتصادی در مقیاس محلی، منطقه‌ای و جهانی است. این دگرگونی در روی­آوردن کشورها به منطقه‌گرایی و همگرایی منطقه‌ای که عموماً …
ادامه مطلب