​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

دومینوی تصاویر فتوشاپی برای فریب افکار عمومی ایران!

معصومه نصیری ـ مدرس سواد رسانه‌ای ⬅️موضوع نوید افکاری که به‌عنوان یکی از آخرین تلاش‌های رسانه‌ها و گروه‌های معاند برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و ناامیدسازی و مخالف‌تراشی در دستور کار قرار گرفته بود، به‌عنوان نمونه‌ای مناسب برای به چالش کشیدن امپراطوری‌های ترویج دروغ و فریب قابل تحلیل و بررسی است.  ⬅️در جریان رسانه‌ای نوید افکاری علاوه بر کلمات و هشتگ‌هایی که با هدف درگیرسازی احساسات مخاطبان طراحی و …
ادامه مطلب

استعمارگری پشت نقاب شعر و قهوه

فرانسه با شعر و قهوه و عشق و عطر و البته "حقوق"، نقاب روشنفکری بر صورت زده و مهد تمدن و دمکراسی‌ نامیده می‌شود، اما اگر مخاطب ساده لوحِ نمایشِ شوالیه‌های فرانسوی نشویم و آنقدری هم شیفته‌ی این نقاب نباشیم خودمان را فریب بدهیم، استعمارگری عریان پاریس را می‌بینیم وقتی ارباب مآبانه در میان ویرانه‌های بیروت برای لبنانی‌ها دست تکان می‌دهد و خواستار تغییر ساختار سیاسی لبنان می‌شود. گزافه نیست …
ادامه مطلب

شهید قراباغ

یکی دیگر از شور بختی های ایرانیان آن است که در بند قبیله ای گرفتارند که نه تاریخ را لمس و وجدان کرده اند و نه جغرافیا را. چنان چه حسن روحانی، زاده ی ده سرخه سمنان، جایگاه خویش به عنوان رئیس جمهور همه ی ایران و همه ی ایرانیان را وجدان می کرد، دستکم برای هم احساسی با مردمی که 519سال پیش(1501) بنیانگذار ایران جدید بودند(صفوی)، یعنی مردم آذربایجان، …
ادامه مطلب

تعامل رسانه‌ها و سیاست خارجی

تعامل رسانه‌ها و سیاست خارجی  اجرای سیاست خارجی دو مرحله مرتبط به هم را شامل می‌شود.    مرحله اول مرحله سیاستگذاری است که در آن گزینه های سیاسی، موضع گیری ها و تاکتیک ها در چهارچوب محیط داخلی طرف های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفته و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.   مرحله دیگر یعنی تعامل و دیپلماسی، اجرای سیاست ها در قبال بازیگران دیگر، معرفی مواضع و تقاضاهای …
ادامه مطلب