​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

گفت و گوی کریستین امانپور با الیوت آبرامز ، نماینده ویژه دولت امریکا در امور ایران

امانپور: رئیس جمهور #ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی خود در سال های 2015 و 2016 به مردم آمریکا قول داد از برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام ) - توافق هسته ای ایران - خارج خواهد شد و توافق بهتری را به ارمغان خواهد آورد. توافق بهتر اتفاق نیفتاد و راهبرد «فشار حداکثری» رئیس جمهور نیز به نتیجه مطلوب که همانا کشاندن ایران پای میز گفت و گو بود، نرسید. …
ادامه مطلب