​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

گزارشی از نشست بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا

با حضور دكتر سيد رحيم صفوي نشست هماهنگي همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا برگزار شد نشست هماهنگي همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و نقش ژئوپليتيك مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه اي با حضور دكتر سيد یحیی(رحيم) صفوي رييس انجمن ژئوپليتيك ايران و دكتر روزبهان رييس سازمان منطقه آزاد انزلي برگزار شد. دكتر سيد یحیی(رحيم) صفوي كه به عنوان رييس انجمن ژئوپليتيك ايران و دبير همايش در اين …
ادامه مطلب

جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی

جغرافیای سیاسی و در بطن آن ژئوپلیتیک یکی از مهم‌ترین و کاربردیترین شاخه‌های جغرافیای انسانی است. در نخستین برخورد با مباحث جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک) توجه به این اصل شایان اهمیت است که این مباحث از روابط جغرافیا و سیاست سخن میگوید. جغرافیای سیاسی، جغرافیای برگرفته از سیاست است به عبارتی دیگر جغرافیای سیاسی نقش تصمیم‌گیریهای سیاسی را بر جغرافیا مطالعه میکند اما بررسی نقش جغرافیا در تصمیم‌گیریهای …
ادامه مطلب

ژئوپولیتیک در قرن بیست و یکم

کتاب ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم نوشته عزت الله عزتی دربرگیرنده مباحث پیشرفته ژئوپولیتیک است، برای استفاده دانشجویان رشته جغرافیا در درسهای «ژئوپولیتیک» و «ژئواستراتژیک» ، جغرافیای سیاسی و جغرافیای نظامی تدوین شده است. امید است این کتاب بتواند مورد استفاده دانشجویان رشته جغرافیا و سایر دانشجویان به ویژه دانشجویان علوم سیاسی و نظامی و پژوهشگران قرار گیرد.  
ادامه مطلب

ژئوپولیتیک نوشته عزت الله عزتی

پیشگفتار ریشه‌یابی تفکرات ژئوپولیتیک قرن بیستم عوامل موثر در ژئوپولیتیک ویژگیهای ژئوپولیتیکی اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع  ویژگیهای ژئوپولیتیکی ایالات متحده امریکا  ویژگیهای ژئوپولیتیکی جهان اسلام
ادامه مطلب

ژئوپليتيك، يك بررسي فلسفي

نویسنده: محمدرضا حافظ نیا آنچه درباره ژئوپليتيك نوشته و يا گفته مي شود بيش از آن كه ماهيت، موضوع، ابعاد معرفت شناسانه و روش شناسي آن را مشخص كند بيشتر شامل عبارت هاي مبهم، ديدگاه هاي آميخته با اغراض سياسي، توصيف و تعبيرها، كلي گويي ها، اصطلاحات ربطي، جدل هاي ذهني، مونوگرافي هاي توصيفي و نظاير آن است كه اعتبار علمي ژئوپليتيك را مخدوش نموده و مانع از آن مي …
ادامه مطلب