​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

کارکردهای جریانات برخاسته از ابزارهای رسانه‌ای

توسعۀ فزایندۀ ارتباطات و تأثیر آن بر تصمیم‌های سیاسی حکومت‌ها سبب شده است که اهمیت جغرافیای ارتباطات و نقش رسانه‌های جمعی در انتقال جریان اخبار و اطلاعات در تغییرات فضایی بیش از پیش افزایش یابد. به عبارت بهتر قابلیت و توانایی معماری و هدایت افکار عمومی، شکل‌گیری نوعی یکپارچگی ذهنی افکار عمومی را با کانون‌های تدوین و توزیع جریان اخبار و اطلاعات و رسانه‌ها در سطح جهان موجب می‌شود.   این …
ادامه مطلب

جنگ نرم، ارزش های انقلاب اسلامی و راهبردهای رسانه ای

متناسب با هجوم و تهديد نرم در حوزه ارزش‏ های انقلاب اسلامی، رسانه‌ها وظايف خطيری دارند و بايد سياست‌ها، راهبردها و راهكارهای موثری را درپيش گيرند كه به برخی از آنها اشاره مي‌شود:  توجه و تمركز بر فلسفه ارزش‌های انقلاب اسلامی و تبيين و ترويج چيستی و چرايی آنها؛ تبيين ارزش‌های انقلاب اسلامی و تأكيد بر منطقی، عقلانی و انسانی بودن آنها؛  مقايسه تطبيقی ارزش‏ های انقلاب اسلامی برگرفته از …
ادامه مطلب

سوالات و ابهامات درم ورد طوفان های توییتری

طوفان های توئیتری این روزها نقل محافل انقلابی شده و تا کوچک ترین اتفاقی رخ می دهد از طریق شبکه های سازمانی موجود یک طوفان برپا می شود و سپس آرامشی پیش از طوفان بعدی؛ همیشه اما سوالات و ابهامات بسیاری بی جواب ماند که وقت خوبی است برای پرسش که چی؟؟!! هدف از این مثلا طوفان ها چیست؟ چه سودی در این طوفان ها وجود دارد؟ چرا جبهه انقلاب …
ادامه مطلب

رسانه های آذربایجان و ترکیه...

از ماه ها قبل انگار رسانه های ترکیه خبر داشتند که قراره در قره باغ اتفاقاتی رخ بدهد؛ یواش یواش در طی چند ماه تمرکز خودشون رو روی ایران و بحث محدودیت کشور ایران به قومیت ها تمرکز کرده بودند تا اینکه اتفاقات قره باغ رخ داد و رسانه های ترکیه و آذربایجان همزمان چهره پلید خودشون رو نشان دادند برداشت من از رصد یک ماهه اخیر این رسانه ها …
ادامه مطلب

رسانه ها و گذر از سنت به مدرنیته

مک لوهان می گوید؛ اگر ارشمیدس نقطه اتكایی می خواســت تـا جهان را دگرگون كند، من رسانه ها را میخواهم تا جوامع را دگرگون سازم. چشم انداز رسانه ها همیشه درحال تغییر بوده، اما نه رادیو، ماشین چاپ و نه تلویزیون، رادیو را به انزوا متمایل میکند، بلکه تولید محتوا و کنترل اخبار از انحصار رسانه های سنتی، خارج و در اختیار رسانه های نوین و در نتیجه در حوزه …
ادامه مطلب