​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

تعامل رسانه‌ها و سیاست خارجی

تعامل رسانه‌ها و سیاست خارجی  اجرای سیاست خارجی دو مرحله مرتبط به هم را شامل می‌شود.    مرحله اول مرحله سیاستگذاری است که در آن گزینه های سیاسی، موضع گیری ها و تاکتیک ها در چهارچوب محیط داخلی طرف های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفته و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.   مرحله دیگر یعنی تعامل و دیپلماسی، اجرای سیاست ها در قبال بازیگران دیگر، معرفی مواضع و تقاضاهای …
ادامه مطلب

رسانه‌های جمعی و تئاتری شدن سیاست

نویسنده: لس بک و همکاران مترجمان: مسعود زمانی مقدم، ایرج حق ندری   ابعاد فرهنگیِ سیاست به ‌همراه دیگر منابعی که کنشگران سیاسی به‌طور گسترده به آن وابسته‌اند (از جمله پول، ارتباطات عمومی، دسترسی به رسانه‌ها یا دسترسی به بروکراسی دولتی) عمل می‌کنند. آن‌هایی که به منابع رسانه‌ای دسترسی بیشتری دارند قادر به انجام کنش‌های مؤثرتری هستند که توجه سیاسی و اجتماعی را جلب می‌کند. بنابراین، ابعاد فرهنگی سیاست دریچه‌ای …
ادامه مطلب

تفکر دموکراتیک با رسانه

میزان آزادی‌های فردی و اجتماعی یک کشور را با نگاه به وضعیت رسانه‌های آن کشور می‌توان سنجید.  ▪️وجود رسانه در هر جامعه‌ به خودی خود نشان دهنده تمایل آن جامعه به دموکراسی‌خواهی‌ است، چون ذات این شاخه از علوم اجتماعی و ارتباطات به کثرت‌گرایی، دگراندیشی، انبساطی، خردورزی و به روزرسانی‌گرایش دارد. ▪️اطلاع‌رسانی درست، به موقع و به جا می‌تواند مردم را به نسبت اتفاقات و مسائل جامعه باخبر کرده و …
ادامه مطلب

‏شبکه‌های اجتماعی چگونه دغدغه‌سازی می‌کنند؟

دکتر احمد قدیری: ۱/ بچه‌های مدرسه را در نظر بگیرید که در هر زنگ تفریح تمایل دارند کنار هم حرف بزنند و اگر وقت خود را صرف صحبت با دیگران نکنند، منزوی می‌شوند. اگر اتفاق مهمی نظیر غش کردن معلم یا آتش‌سوزی در کلاس رخ داده باشد، موضوع گفتگو مشخص است: غش و آتش. ‏۲/ اما اگر اتفاق خاصی نیفتاده باشد، «حرف» سوژه خود را پیدا می‌کند: خواب آلودگی یا …
ادامه مطلب