​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

تعامل رسانه‌ها و سیاست خارجی

تعامل رسانه‌ها و سیاست خارجی  اجرای سیاست خارجی دو مرحله مرتبط به هم را شامل می‌شود.    مرحله اول مرحله سیاستگذاری است که در آن گزینه های سیاسی، موضع گیری ها و تاکتیک ها در چهارچوب محیط داخلی طرف های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفته و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.   مرحله دیگر یعنی تعامل و دیپلماسی، اجرای سیاست ها در قبال بازیگران دیگر، معرفی مواضع و تقاضاهای …
ادامه مطلب

استراتژی سیاست خارجی ۱۶۵ ساله ایران

استراتژی سیاست خارجی ایران از 1813 (عهدنامه گلستان) تا 1979 (فروپاشی پادشاهی پهلوی) در جهت پاسداری از استقلال، یکپارچگی ملی و سرزمینی در برابر برترین تهدید کننده اش، یعنی روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، پناه آوردن به قدرتی دریایی بود.  در واقع روس ها در اندیشه و ادبیات ژئوپولیتیک، به عنوان قدرتی قاره ای(خشکی زی) از آغازهای دهه نخست سده 19، تا پایان های دهه هشتاد سده 20 ، …
ادامه مطلب

ژئوپلیتیک نفت و سیاست خارجی ایران

معرفی کتاب ژئوپلیتیک نفت و سیاست خارجی ایران دکتر جواد اطاعت و حمیدرضا نصرتی در کتاب ژئوپلتیک نفت و سیاست خارجی ایران به تبیین نقش نفت در سیاست داخلی و خارجی ایران از سالیان گذشته تاکنون می‌پردازند.    درباره کتاب ژئوپلتیک نفت و سیاست خارجی ایران سیاست خارجی هر کشوری از متغیرهای متفاوتی همچون موقعیت جغرافیایی آن، ایدئولوژی و اعتقادات حاکمان، احزاب و جریان‌های سیاسی کشور، منابع و ذخایر و .... تاثیر می‌پذیرد. ایران در شرایط …
ادامه مطلب