​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

ژئوپولیتیک در قرن بیست و یکم

کتاب ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم نوشته عزت الله عزتی دربرگیرنده مباحث پیشرفته ژئوپولیتیک است، برای استفاده دانشجویان رشته جغرافیا در درسهای «ژئوپولیتیک» و «ژئواستراتژیک» ، جغرافیای سیاسی و جغرافیای نظامی تدوین شده است. امید است این کتاب بتواند مورد استفاده دانشجویان رشته جغرافیا و سایر دانشجویان به ویژه دانشجویان علوم سیاسی و نظامی و پژوهشگران قرار گیرد.  
ادامه مطلب

ژئوپولیتیک نوشته عزت الله عزتی

پیشگفتار ریشه‌یابی تفکرات ژئوپولیتیک قرن بیستم عوامل موثر در ژئوپولیتیک ویژگیهای ژئوپولیتیکی اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع  ویژگیهای ژئوپولیتیکی ایالات متحده امریکا  ویژگیهای ژئوپولیتیکی جهان اسلام
ادامه مطلب