​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

طرح راهبردی دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران در حوزه بازدارندگی

نویسندگان: محمد احدی، محمد شاه محمدی   با گسترش فضای سایبر و وابستگی روزافزون زیرساخت­های کشورها به این فضا و آسیب ­پذیری که آن‌ها در مقابل حملات سایبری دارند، برخورداری از یک طرح راهبردی دفاعی در این حوزه ضرورت می‌یابد و در چنین طرحی، بازدارندگی از اولویت بیشتری برخوردار خواهد بود. پژوهشی حاضر که از نوع کاربردی – توسعه‌ای است، با استفاده از روش­های کمی و کیفی و روش دلفی …
ادامه مطلب