​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

تعامل رسانه‌ها و سیاست خارجی

تعامل رسانه‌ها و سیاست خارجی  اجرای سیاست خارجی دو مرحله مرتبط به هم را شامل می‌شود.    مرحله اول مرحله سیاستگذاری است که در آن گزینه های سیاسی، موضع گیری ها و تاکتیک ها در چهارچوب محیط داخلی طرف های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفته و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.   مرحله دیگر یعنی تعامل و دیپلماسی، اجرای سیاست ها در قبال بازیگران دیگر، معرفی مواضع و تقاضاهای …
ادامه مطلب

چشم اندازی از وضع کنونی جمهوری اسلامی ایران

در اینجا می خواهم چشم اندازی از وضع کنونی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشته و سپس پیش بینی خود را بنویسم: ۱- در همه سده گذشته، یعنی از کودتای رضاخان تا کنون هیچ گاه به اندازه 7 سال اخیر ریال ایران چنین بی ارزش نشده است. ایرانیان هیچ گاه افزایش 9 برابری یا 900 درصدی بهای دلار را در برهه   دولت و کابینه ای  به خاطر نخواهند …
ادامه مطلب

چرا ایران برای آمریکا مهم است

به تاریخ مناسبات 42 ساله جمهوری‌اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بنگرید؛ چرا به رغم تنش فزاینده، تا کنون جنگی میآن این دو رخ نداده است؟  آمریکا طی این مدت رئیسان جمهور کارتر، ریگان، بوش پدر،کلینتون، بوش پسر، اوباما و ترامپ از هر دو حزب دمکرات و جمهوری خواه را تجربه کرده و در بیشتر کشورهای خاورمیانه دخالت نطامیگسترده کرده است. مردم عراق، افغانستان، سومالی، لیبی سوریه و پاکستان طی …
ادامه مطلب

ایران اسیر هفت زندان

یدالله کریمی پور: هفت سد، در برابر پیشرفت اقتصادی- فرهنگی ایران در 500 سال اخیر و به ویژه در جمهوری اسلامی برپا بوده اند؛ بی گمان تا این سدها پابرجا باشند، ایران به جرگه کشورهای پیشرفته نخواهد پیوست: ۱- نبود تراکم سرمایه زیربنای پیشرفت اروپا از سده 16و آغاز برونرفت از چرخه نداری، مهیا شدن بسترها برای تشکیل تراکم سرمایه بود. بدون چنین زمینه ای ورود به دوران مدرنیته ناممکن …
ادامه مطلب