​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

هويت يابي شيعيان و ژئوپليتيک نوين خاورميانه

نویسنده: عباس مصلی نژاد جنبش هاي اجتماعي در زمره اصلي ترين عوامل تاثيرگذار بر ژئوپليتيک منطقه اي خاورميانه محسوب مي شوند. چنين تحولاتي را مي توان در فرآيند دگرگوني هاي سياسي بهار 2011 مورد توجه قرار داد. در تحولات خاورميانه، شاهد تغييرات بنيادين در ساختار قدرت، فرآيند سياسي و همچنين شکل بندي هاي ژئوپليتيکي مي باشيم. در اين فرآيند، زمينه براي تغييرات ساختاري، جابجايي قدرت و گسترش بي ثباتي سياسي …
ادامه مطلب

ژئوپلیتیک شیعه از نجف تا قم

رکود مکتب نجف در اثر شکل گیری تحولات جدید در تفکر سیاسی شیعه، مسائل سیاسی عراق و مهاجرت روحانیون از این کشور و همچنین همه گیر شدن مبارزات مردم ایران علیه رژیم پهلوی حول مرجعیت شیعی و ... باعث اوج گیری مکتب سیاسی قم شد. بدین ترتیب مکتب قم توانست با تکیه بر اندیشه سیاسی عالمان و اندیشمندان خود و عملیاتی شدن نظریه اصلی این مکتب تحت عنوان ولایت فقیه …
ادامه مطلب