​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

طرح راهبردی دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران در حوزه بازدارندگی

نویسندگان: محمد احدی، محمد شاه محمدی   با گسترش فضای سایبر و وابستگی روزافزون زیرساخت­های کشورها به این فضا و آسیب ­پذیری که آن‌ها در مقابل حملات سایبری دارند، برخورداری از یک طرح راهبردی دفاعی در این حوزه ضرورت می‌یابد و در چنین طرحی، بازدارندگی از اولویت بیشتری برخوردار خواهد بود. پژوهشی حاضر که از نوع کاربردی – توسعه‌ای است، با استفاده از روش­های کمی و کیفی و روش دلفی …
ادامه مطلب

‏شبکه‌های اجتماعی چگونه دغدغه‌سازی می‌کنند؟

دکتر احمد قدیری: ۱/ بچه‌های مدرسه را در نظر بگیرید که در هر زنگ تفریح تمایل دارند کنار هم حرف بزنند و اگر وقت خود را صرف صحبت با دیگران نکنند، منزوی می‌شوند. اگر اتفاق مهمی نظیر غش کردن معلم یا آتش‌سوزی در کلاس رخ داده باشد، موضوع گفتگو مشخص است: غش و آتش. ‏۲/ اما اگر اتفاق خاصی نیفتاده باشد، «حرف» سوژه خود را پیدا می‌کند: خواب آلودگی یا …
ادامه مطلب