​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

کارکردهای جریانات برخاسته از ابزارهای رسانه‌ای

توسعۀ فزایندۀ ارتباطات و تأثیر آن بر تصمیم‌های سیاسی حکومت‌ها سبب شده است که اهمیت جغرافیای ارتباطات و نقش رسانه‌های جمعی در انتقال جریان اخبار و اطلاعات در تغییرات فضایی بیش از پیش افزایش یابد. به عبارت بهتر قابلیت و توانایی معماری و هدایت افکار عمومی، شکل‌گیری نوعی یکپارچگی ذهنی افکار عمومی را با کانون‌های تدوین و توزیع جریان اخبار و اطلاعات و رسانه‌ها در سطح جهان موجب می‌شود.   این …
ادامه مطلب

گفت و گوی کریستین امانپور با الیوت آبرامز ، نماینده ویژه دولت امریکا در امور ایران

امانپور: رئیس جمهور #ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی خود در سال های 2015 و 2016 به مردم آمریکا قول داد از برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام ) - توافق هسته ای ایران - خارج خواهد شد و توافق بهتری را به ارمغان خواهد آورد. توافق بهتر اتفاق نیفتاد و راهبرد «فشار حداکثری» رئیس جمهور نیز به نتیجه مطلوب که همانا کشاندن ایران پای میز گفت و گو بود، نرسید. …
ادامه مطلب

گزارشی از نشست بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا

با حضور دكتر سيد رحيم صفوي نشست هماهنگي همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا برگزار شد نشست هماهنگي همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و نقش ژئوپليتيك مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه اي با حضور دكتر سيد یحیی(رحيم) صفوي رييس انجمن ژئوپليتيك ايران و دكتر روزبهان رييس سازمان منطقه آزاد انزلي برگزار شد. دكتر سيد یحیی(رحيم) صفوي كه به عنوان رييس انجمن ژئوپليتيك ايران و دبير همايش در اين …
ادامه مطلب

جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی

جغرافیای سیاسی و در بطن آن ژئوپلیتیک یکی از مهم‌ترین و کاربردیترین شاخه‌های جغرافیای انسانی است. در نخستین برخورد با مباحث جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک) توجه به این اصل شایان اهمیت است که این مباحث از روابط جغرافیا و سیاست سخن میگوید. جغرافیای سیاسی، جغرافیای برگرفته از سیاست است به عبارتی دیگر جغرافیای سیاسی نقش تصمیم‌گیریهای سیاسی را بر جغرافیا مطالعه میکند اما بررسی نقش جغرافیا در تصمیم‌گیریهای …
ادامه مطلب

ژئوپولیتیک نوشته عزت الله عزتی

پیشگفتار ریشه‌یابی تفکرات ژئوپولیتیک قرن بیستم عوامل موثر در ژئوپولیتیک ویژگیهای ژئوپولیتیکی اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع  ویژگیهای ژئوپولیتیکی ایالات متحده امریکا  ویژگیهای ژئوپولیتیکی جهان اسلام
ادامه مطلب