​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی

جغرافیای سیاسی و در بطن آن ژئوپلیتیک یکی از مهم‌ترین و کاربردیترین شاخه‌های جغرافیای انسانی است. در نخستین برخورد با مباحث جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک) توجه به این اصل شایان اهمیت است که این مباحث از روابط جغرافیا و سیاست سخن میگوید. جغرافیای سیاسی، جغرافیای برگرفته از سیاست است به عبارتی دیگر جغرافیای سیاسی نقش تصمیم‌گیریهای سیاسی را بر جغرافیا مطالعه میکند اما بررسی نقش جغرافیا در تصمیم‌گیریهای …
ادامه مطلب

ژئوپولیتیک در قرن بیست و یکم

کتاب ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم نوشته عزت الله عزتی دربرگیرنده مباحث پیشرفته ژئوپولیتیک است، برای استفاده دانشجویان رشته جغرافیا در درسهای «ژئوپولیتیک» و «ژئواستراتژیک» ، جغرافیای سیاسی و جغرافیای نظامی تدوین شده است. امید است این کتاب بتواند مورد استفاده دانشجویان رشته جغرافیا و سایر دانشجویان به ویژه دانشجویان علوم سیاسی و نظامی و پژوهشگران قرار گیرد.  
ادامه مطلب

ژئوپولیتیک نوشته عزت الله عزتی

پیشگفتار ریشه‌یابی تفکرات ژئوپولیتیک قرن بیستم عوامل موثر در ژئوپولیتیک ویژگیهای ژئوپولیتیکی اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع  ویژگیهای ژئوپولیتیکی ایالات متحده امریکا  ویژگیهای ژئوپولیتیکی جهان اسلام
ادامه مطلب

ژئوپلیتیک نظام جهانی

کتاب «ژئوپولیتیک نظام جهانی» مشخصات ظاهری کتاب نام کتاب: ژئوپولیتیک نظام جهانی نام اصلی کتاب به انگلیسی: Geopolitics of the World System/2002 نویسنده: Saul Bernard Cohen مترجم: عباس کاردان نشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران سال نشر و مشخصات ظاهری: ۱۳۸۷/ تهران، ۸۲۴ صفحه مشخصات محتوایی کتاب «ژئوپولیتیک» اصطلاحی است که تعریف آن، از زمان خلقش در سال ۱۸۹۹ توسط کیلن تاکنون، همیشه متفکران رشته …
ادامه مطلب

ژئوپلیتیک شیعه از نجف تا قم

رکود مکتب نجف در اثر شکل گیری تحولات جدید در تفکر سیاسی شیعه، مسائل سیاسی عراق و مهاجرت روحانیون از این کشور و همچنین همه گیر شدن مبارزات مردم ایران علیه رژیم پهلوی حول مرجعیت شیعی و ... باعث اوج گیری مکتب سیاسی قم شد. بدین ترتیب مکتب قم توانست با تکیه بر اندیشه سیاسی عالمان و اندیشمندان خود و عملیاتی شدن نظریه اصلی این مکتب تحت عنوان ولایت فقیه …
ادامه مطلب